Mediácia  Poprad

mimosúdne riešenie sporov

Riešenie sporov a konfliktov 

Mediácia je cesta k dohode

  • Profesionálne, odborne a nestranne. 
  • Rýchlo, efektívne a hospodárne. 
  • Diskrétne, dôverne a podporne.  
  • Prezenčne, alebo dištančne. 
  • Na spoločných, alebo separátnych stretnutiach. 
  • V slovenskom, nemeckom alebo anglickom jazyku. 

Ako sa dohodnúť?

Ak Vám to nefunguje svojpomocne, kvalifikovaný mediátor je správna šanca ako vyriešiť Váš spor bez súdneho konania.